Polityka prywatności i plików cookies

Definicje:

a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Borkowski Maciej Fornax Polska i posługujący się numerem Regon: 273619185 oraz numerem NIP: 6311957128, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Bytomska 63a, 42-470 Siewierz i adresem korespondencyjnym ul. Bytomska 63a, 42-470 Siewierz, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.3waters.pl,
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, - czas nadejścia zapytania,
- kod żądania http,
- kod odpowiedzi http,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony  Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis. 

Jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania. Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Zmiany nie wpływają na wysoki standard przetwarzania i zabezpieczania przez nas danych osobowych. Nie trzeba też podejmować żadnych kroków, aby je zaakceptować, ponieważ zmiany wchodzą w życie automatycznie.

Informujemy, że:

·         Administratorem danych osobowych wskazanych w danych handlowych jest firma Fornax Polska Maciej Borkowski ul. Bytomska 63a 42-470 Siewierz NIP 631-195-17-28 działając również pod nazwą 3 WATERS.

 dodatkowym adresem wykonywania działalności jest:   ul. Małobądzka  6, 42-520  Będzin oraz   ul. Idzikowskiego 156 B, 42-520 Dąbrowa Górnicza

·         Celem zbierania danych jest obsługa procesu oferowania oraz sprzedaży-zakupu.

·         Podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu wykonanie umowy zakupu-sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.

·         Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi Ustawami. . Czas przechowywania – Ustawa o rachunkowości (5 lat ) Ordynacja Podatkowa (6 lat).

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fornax Polska - 3WATERS

·         umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną

·         kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

·         obsługa zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

·         kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

·         zapewnienie obsługi usług płatniczych i kurierskich;

·         organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

·         przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Firma Fornax Polska  dołoży wszelkich starań, aby chronić dane osobowe oraz prywatność wszystkich naszych klientów. Wierzymy w otwartą i transparentną komunikację, w której na pierwszym miejscu stawiane są potrzeby użytkowników.

Nasza polityka prywatności nie ulega wielkim zmianom.

·         Dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu sprawnej obsługi, realizacji zamówień, udzielenia informacji  i/lub przesłania ofert.

·         Nie sprzedajemy danych ani nie udostępniamy ich osobom trzecim.

·         Zabezpieczamy dostęp do nich przed podmiotami trzecimi.

·         Masz prawo do informacji o danych, które posiadamy, ich zmiany i aktualizacji, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia.

·         Aby usunąć swoje dane wystarczy w odpowiedzi napisać „wycofuję zgodę” lub każdy inny teks informujący nas o żądaniu usunięcia danych.

·         Na wszystkie pytania oraz dyspozycje dotyczące Twoich danych odpowiadamy pod adresem: ido@fornaxpolska.pl

 

Twoje prawa:

1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

3) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 

X